Cloud HMI là gì?

Như chúng ta đã biết , kiến trúc truyền thống của HMI là: 1 máy và 1 HMI, mặc dù mạng kết nối tất cả các HMI với nhau nhưng để giám sát, điều khiển mỗi máy, cần phải đi đến mỗi máy và check trạng thái. Cloud HMI là một ý tưởng của Weintek giải quyết rất tốt vấn đề này.CloudHMI là: “1 Cloud to multi-Screens” và “ Multi-Cloud to 1 Screen”, phá vỡ giới hạn  1 Machine 1 HMI, CloudHMI có thể giám sát điều khiển từ xa các máy thông qua Internet.  CloudHMI cMT-SVR là 1 Server HMI không bao gồm LCD hiển thị và cảm ứng, mà màn hình cảm ứng có thể là Ipad Iphone, Smartphone, hoặc bộ cMT-iV5 là 1 tùy chọn của Weintek cho khách hàng.
-          Kiến trúc 1 Cloud to multi screen
Tính năng: 3 Ipad hoặc 3 cMTiV5 có thể điều khiển giám sát 1 máy cùng 1 lúc.
Ưu điểm: 
updating.......


Đăng nhận xét