Hướng dẫn thay đổi màn hình khởi động của HMI

Màn hình EasyView Weintek hỗ trợ người dùng thay đổi hình ảnh khi HMI khởi động như: logo công thy, thương mại… Hướng dẫn sau sẽ giúp bạn cấu hình chức năng này.
Yêu cầu: Phiên bản Firmware 20090415 trở lênPhiên bản phần mềm: V3.20 2009.07.30 hoặc cao hơn:Cấu hình hình ảnh khởi động “ Startup Screen” tại hộp thoại “Download như hình vẽ:
Tool   -- Download
Click Download, khởi động lại HMI, và màn hình khởi động đã được tùy biến.

Tag: how to change startup screen of HMI, EasyView, Eview, Weinview

Hướng dẫn reset hmi weintek về trạng thái default

Đôi khi bạn không có tiền mua màn hình HMI mới, bạn lấy màn hình cũ về, nhưng họ đã tùy chỉnh settup, để reset lại toàn bộ về default factory setting của màn hình Weintek, Weinview, EasyView bạn làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Bật Switch SW1 = ON. Khởi động lại máy hoặc nhấn reset sau mút nhựa ( như hình vẽ )

Bước 2: Màn hình hiệu chỉnh ( Calibration screen ) sẽ hiển thị khi khởi động. Chạm ngón tay vào biểu tượng dấu + trên màn hình: góc trên bên trái, góc trên bên phải, góc dưới bên trái, góc dưới bên phải và trung tâm.Bước 3: Sau khi bạn làm xong bước 2, hộp thoại Warning xuất hiện.Bước 4: Chọn Yes to reset password về mặc địnhBước 5: Chọn Yes để xóa Project cũ

Sau khi bạn reset, mật khẩu mặc định là: 111111, và chương trình Project, dữ liệu data bên trong HMI sẽ bị xóa. Bạn có thể tạo download project mới vào HMI.

Update ngày 23.12.14. ( support Tony )
Với model MT6050iP hoặc MT8050iP không có Switch ở sau màn hình, bạn có thể dùng chức năng Calibration để hiệu chỉnh và reset HMI.
Tag: reset password HMI Weintek. EasyView, EView, Weinview