Hướng dẫn lập trình màn hình HMI Weintek 1.Cơ Bản

HMI Việt Nam hướng dẫn lập trình màn hình HMI Weintek – Bài 1: Tìm hiểu cơ bản
Kiến thức chung:
+ Tìm hiểu cơ bản phần mềm EasyBuilder 8000: Cách tạo project “hello world” đầu tiên, làm quen với các thanh công cụ toolbar.
+ Cách download, kết nối HMI Weintek với máy tính, cài driver cáp lập trình USB Mini.
Chuẩn bị:
+ Bài đầu tiên này mình chỉ làm giới thiệu và mô phỏng trên phần mềm, nên bạn chỉ cần download phần mềm EasyBuilder 8000 (tại đây) và theo dõi video hướng dẫn.

Bài 2 sẽ là kết nối HMI Weintek và PLC thực tế…

Chi tiết video tutorial HMI Weintek tiếng Việt:

1 comments:

Đăng nhận xét