[Manual] Hướng dẫn kết nối PLC và màn hình HMI Weintek

Manual Hướng dẫn kết nối màn hình HMI Weintek, WeinView và PLC các hãng mới nhất. HMI Weintek kết nối được rất đa dạng PLC từ các loại phổ biến như Siemens (kể cả loại S7-1200 và S7-1500 mới nhất), Omron, Mitsubishi.. đến các loại ít phổ biến như: OuHua OHJX, TECO Inverter, VIGOR, XINJE XC Series… List PLC các bạn xem trong Manual. Khoảng 250 Series PLC các hãng.


Đối với PLC Siemens S7-1200 mới cập nhật Firmware V4.0 trở lên, các bạn chú ý làm theo hướng dẫn ghi chú kết nối PLC S7-1200 V4.0 chi tiết làm theo từng bước, nếu không sẽ lỗi kết nối.

Download PLC Connection Guide HMI Weintek tại đây:

Tag: How to connect HMI to PLC, Connect HMI Weintek to PLC, Connect HMI to PLC Siemens S7-1200, PLC HMI Connection Manual, PLC Connection Guide HMI Weintek

Đăng nhận xét