Hướng dẫn cài Driver cổng USB cho HMI Weintek WeinView i Series

Hướng dẫn cài Driver cổng USB cho HMI Weintek WeinView dòng i Series như MT6000i, MT8000i gồm các Model: MT6070iH MT6070iP, TK6070iQ, TK6070iP, MT6056i, MT6050iP, MT6050i…
Đối với Windows 7 hoặc 10, hệ điều hành sẽ tự update Driver tương ứng khi cắm cáp kết nối HMI, tuy nhiên đôi khi máy tính tính không tự động, vì dụ như dùng Windows XP thì bạn làm như sau:
Bước 1: 
Cắm cáp USB mini nối HMI và máy tính.
Bước 2:
Click Chuột phải vào My Computer – Mannager - Device manager
Bạn sẽ nhìn thấy Driver mà máy tính chưa nhận cổng USB, Click chuột phải vào dấu ? đó. Chọn Update driver Software – Browse my Computer for Driver  và trỏ đường dẫn đến thư mục C:\EB8000\usbdriver
Bước 3: Enjoy it ! Download và upload project

Đăng nhận xét