Hướng dẫn thay đổi màn hình khởi động của HMI

Màn hình EasyView Weintek hỗ trợ người dùng thay đổi hình ảnh khi HMI khởi động như: logo công thy, thương mại… Hướng dẫn sau sẽ giúp bạn cấu hình chức năng này.
Yêu cầu: Phiên bản Firmware 20090415 trở lênPhiên bản phần mềm: V3.20 2009.07.30 hoặc cao hơn:Cấu hình hình ảnh khởi động “ Startup Screen” tại hộp thoại “Download như hình vẽ:
Tool   -- Download
Click Download, khởi động lại HMI, và màn hình khởi động đã được tùy biến.

Tag: how to change startup screen of HMI, EasyView, Eview, Weinview

Đăng nhận xét