Easy Builder Tutorial 1

Hướng dẫn lập trình màn hình cảm ứng HMI Weintek với phần mềm Easy Builder.
Phần 1: Bit Lamp Objects - Làm việc với đèn báo, 
Tag: Hướng dẫn EB8000,Download, EB8000, Eassy Builder pro 2.0 tutorial, tiếng việt

Đăng nhận xét